Slider
Tropem Brzózańskiego Wilka
Bieg w leśnym klimacie
Slider
Tropem Brzózańskiego Wilka
Bieg w leśnym klimacie
Slider
Tropem Brzózańskiego Wilka
Bieg w leśnym klimacie
Banner Shadow

IV Bieg Tropem Brzózańskiego Wilka

Miejsce i termin

Brzóza Królewska, 2019-06-15

Organizator

Organizatorem imprezy Tropem Brzózańskiego Wilka, zwanej dalej Biegiem, jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzóza Królewska wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381769 z siedzibą w Brzózie Królewskiej. Dane teleadresowe organizatora znajdują się na stronie www.stowarzyszenie.brzozakrolewska.pl.

Kontakt: Mariusz Nycz, Tel. 506-155-078, mar.nycz@gmail.com, Dominik Rup Tel. 509-829-610, drup@brzozakrolewska.pl.

Opis zawodów

TERMIN, TRASA, DYSTANS:
15 czerwca 2019, godz. 10:00 – start Nordic Walking, 10:30 – start biegu.
1 pętla, około 15 km w terenie leśnym – bieg.
1 pętla, około 11 km w terenie leśnym – Nordic Walking.

UCZESTNICTWO:
W biegu głównym prawo startu mają zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat. Osoby niepełnoletnie mogą startować w biegu za okazaniem pisemnej zgody prawnego opiekuna.
Limit uczestników biegu wynosi 300 osób.
Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty wpisowej według obowiązującego cennika do dnia 10 czerwca 2019.
Po terminie 10 czerwca 2019 zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów pod warunkiem dostępności miejsc.

Uczestnicy zawodów zobowiązani są do wpłacenia wpisowego:
*35 zł – przy wpłacie w terminie od 25.01.2019 do 30.04.2019.
*45 zł – przy wpłacie w terminie od 01.05.2019 do 31.05.2019.
*55 zł – przy wpłacie w terminie od 01.06.2019 do 10.06.2019.
Po tym terminie wpłata będzie możliwa jedynie w biurze zawodów.

Zapisu oraz opłaty startowej można dokonać online na stronie Time Keeper

Więcej w regulaminie: PDF

O Brzózie

Pierwsze wzmianki o Brzózie Królewskiej datowane są na połowę XVI wieku. Wtedy to, w 1565 roku pojawia się informacja o terenach łowieckich za brzozą, stąd wieś nazywano początkowo Brzozą. Wcześniej polowali tutaj m. in.: Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło i Zygmunt I Stary. Obecna nazwa pojawiła się w wieku XVII i identyfikowała wieś należącą do dóbr królewskich. Jednak nazwa Brzoza wykorzystywana była jeszcze pod koniec XIX wieku. Przydomek wsi królewskiej był jednak niezbędny. Z Brzózą Królewską sąsiaduje bowiem Brzóza Stadnicka, która przez wiele pokoleń należała do rodziny Stadnickich. Tak naprawdę, obecna nazwa wsi zaczęła funkcjonować dopiero w XX wieku. Nie myli się ten, kto wiąże nazwę wsi z brzozami. Nie wiemy jednak, czy w owym czasie brzoza była dominującym gatunkiem drzew w okolicznych lasach. Dzisiaj, bez trudu odnajdziemy w nich przepiękne gaje brzozowe, porastające szczególnie podmokłe części lasów.

Trudno jednak nazwać brzozę dominującym elementem drzewostanu. Rolę tę pełni z drzew liściastych buk, z iglastych zaś sosna i świerk.  Przez wiele lat Brzoza była osadą, w której gościły cisza i spokój. Rozwój wsi rozpoczął się dopiero w XVII wieku kiedy dzierżawca tych terenów Marek Malicki rozpoczął wyręb na wielką skalę okolicznych lasów. Osady nie ominęły zawieruchy wojenne, które zawsze kończyły się jej grabieżą i zniszczeniem. W XVII wieku gościły tu wojska szwedzkie, żołnierze Jerzego II Rakoczego, Kozacy Chmielnickiego. W wieku XVIII Brzozę dotknęły potyczki Sasów z konfederacją tarnogrodzką podczas wojny sukcesyjnej. Swoje piętno odcisnęły również rozbiory i Xx wieczne wojny światowe. Dopiero okres powojenny cechuje względny spokój, który pozwolił na budowę infrastruktury i rozbudowę wsi.

Również dzisiaj, Brzóza Królewska to oaza emanująca ciszą i spokojem. Wieś ze wszystkich stron otoczona jest pięknymi lasami, które stanowią pozostałość dawnej Puszczy Sandomierskiej. Kryją one wiele miejsc, z zachwycającymi osobliwościami flory i fauny. Tereny leśne okalające Brzózę Królewską, to w większości przedwojenne dobra utworzonej w 1830 roku Ordynacji Potockich. Dlatego też w okolicznych lasach możemy spotkać wiele leśniczówek, gajówek i pamiątkowych monumentów. Niepowtarzalna przyroda, piękne krajobrazy, czyste powietrze i krystaliczna woda sprawiają nieodparte wrażenie, że w Brzózie czas zatrzymał się w miejscu. Panuje tu nieopisana atmosfera mistycyzmu, o której z lubością opowiadają starsi mieszkańcy. Miejscem spotkań tubylców z turystami jest Zalew i przylegające do niego tawerny. To właśnie w nich można usłyszeć opowieści o lokalnych demonach, o wojnie Potockich ze Stadnickimi, o szalonych jeleniach, wilkach i dzikach, o łowieniu karpi gigantów.

Jak wiele jest w nich prawdy?

To każdy musi ocenić sam!

Kontakt

Więcej informacji:

mnycz@brzozakrolewska.pl

tel. 506 155 078