Tropem Brzózańskiego Wilka
Bieg w leśnym klimacie
Tropem Brzózańskiego Wilka
Bieg w leśnym klimacie
Tropem Brzózańskiego Wilka
Bieg w leśnym klimacie

O Brzózie

Pierwsze wzmianki o Brzózie Królewskiej datowane są na połowę XVI wieku. Wtedy to, w 1565 roku pojawia się informacja o terenach łowieckich za brzozą, stąd wieś nazywano początkowo Brzozą. Wcześniej polowali tutaj m. in.: Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło i Zygmunt I Stary. Obecna nazwa pojawiła się w wieku XVII i identyfikowała wieś należącą do dóbr królewskich. Jednak nazwa Brzoza wykorzystywana była jeszcze pod koniec XIX wieku. Przydomek wsi królewskiej był jednak niezbędny. Z Brzózą Królewską sąsiaduje bowiem Brzóza Stadnicka, która przez wiele pokoleń należała do rodziny Stadnickich. Tak naprawdę, obecna nazwa wsi zaczęła funkcjonować dopiero w XX wieku. Nie myli się ten, kto wiąże nazwę wsi z brzozami. Nie wiemy jednak, czy w owym czasie brzoza była dominującym gatunkiem drzew w okolicznych lasach. Dzisiaj, bez trudu odnajdziemy w nich przepiękne gaje brzozowe, porastające szczególnie podmokłe części lasów.

Trudno jednak nazwać brzozę dominującym elementem drzewostanu. Rolę tę pełni z drzew liściastych buk, z iglastych zaś sosna i świerk.  Przez wiele lat Brzoza była osadą, w której gościły cisza i spokój. Rozwój wsi rozpoczął się dopiero w XVII wieku kiedy dzierżawca tych terenów Marek Malicki rozpoczął wyręb na wielką skalę okolicznych lasów. Osady nie ominęły zawieruchy wojenne, które zawsze kończyły się jej grabieżą i zniszczeniem. W XVII wieku gościły tu wojska szwedzkie, żołnierze Jerzego II Rakoczego, Kozacy Chmielnickiego. W wieku XVIII Brzozę dotknęły potyczki Sasów z konfederacją tarnogrodzką podczas wojny sukcesyjnej. Swoje piętno odcisnęły również rozbiory i Xx wieczne wojny światowe. Dopiero okres powojenny cechuje względny spokój, który pozwolił na budowę infrastruktury i rozbudowę wsi.

Również dzisiaj, Brzóza Królewska to oaza emanująca ciszą i spokojem. Wieś ze wszystkich stron otoczona jest pięknymi lasami, które stanowią pozostałość dawnej Puszczy Sandomierskiej. Kryją one wiele miejsc, z zachwycającymi osobliwościami flory i fauny. Tereny leśne okalające Brzózę Królewską, to w większości przedwojenne dobra utworzonej w 1830 roku Ordynacji Potockich. Dlatego też w okolicznych lasach możemy spotkać wiele leśniczówek, gajówek i pamiątkowych monumentów. Niepowtarzalna przyroda, piękne krajobrazy, czyste powietrze i krystaliczna woda sprawiają nieodparte wrażenie, że w Brzózie czas zatrzymał się w miejscu. Panuje tu nieopisana atmosfera mistycyzmu, o której z lubością opowiadają starsi mieszkańcy. Miejscem spotkań tubylców z turystami jest Zalew i przylegające do niego tawerny. To właśnie w nich można usłyszeć opowieści o lokalnych demonach, o wojnie Potockich ze Stadnickimi, o szalonych jeleniach, wilkach i dzikach, o łowieniu karpi gigantów.

Jak wiele jest w nich prawdy?

To każdy musi ocenić sam!

Opis biegu

Bieg w leśnym klimacie

18 czerwca 2016r. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzóza Królewska planuje organizację biegu leśnego.
Celem akcji jest promocja atrakcyjnych terenów okolicznych lasów, propagowanie walorów przyrodniczych Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, zachęcanie do aktywnego wypoczynku na łonie przyrody oraz popularyzacja biegania, jako najprostszej formy aktywności ruchowej.

Aby móc podczas biegu odetchnąć pełną piersią należy przemierzać tereny, które temu sprzyjają. Niewątpliwie czyste lasy naszego regionu stanowią doskonałą przestrzeń rekreacyjną i turystyczną.

Trasa obejmować będzie wyłącznie drogi leśne. Podczas 13,3 km biegu można będzie podziwiać szereg atrakcji  Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – zalew w Brzózie Królewskiej, osadę leśną -Zerwanka, Pałac Myśliwski Potockich w Julinie, stadninę koni w Julinie i leśniczówkę Marysin. Start i finisz planowany jest nad zalewem w Brzózie Królewskiej.
Tego typu wyścig jest znakomitym treningiem i sprawdzianem ogólnej siły, sprawności i hartu ducha. Tutaj będzie się liczyć rywalizacja głównie z samym sobą i własnymi słabościami.
Naukowcy stwierdzili, że bieganie przedłuża życie, poprawia pracę mózgu i obniża poziom stresu. Wstrzymuje produkcję katecholamin – substancji, które powodują napięcie nerwowe. Obniża również poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu i zwiększa produkcję endorfin, zwanych hormonami szczęścia.
Bieganie jest tanie i przyjemne. Wystarczą dobre chęci i dobre buty.
Bieganie jest proste. Żeby zacząć, nie trzeba się niczego uczyć. Wystarczy chcieć.
Bieganie jest zdrowe. Wzmacnia serce i układ krwionośny oraz poprawia funkcjonowanie całego organizmu. Te argumenty mówią same za siebie, a jeśli dodać do tego jeszcze dobrą zabawę w pięknych okolicznościach przyrody to nad decyzją o udziale w czerwcowym wydarzeniu nie trzeba się długo zastanawiać. Nigdy nie jest za późno, aby zacząć biegać, dlatego zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

13268032_616818801800364_2014903311161401896_o

Regulamin

REGULAMIN BIEGU

TROPEM BRZÓZAŃSKIEGO WILKA

 

ORGANIZATOR

Organizatorem imprezy Tropem Brzózańskiego Wilka, zwanej dalej Biegiem, jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzóza Królewska wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381769 z siedzibą w Brzózie Królewskiej. Dane teleadresowe organizatora znajdują się na stronie www.stowarzyszenie.brzozakrolewska.pl.

Współorganizatorem Biegu jest Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk. Dane teleadresowe współorganizatora znajdują się na stronie www.gok.lezajsk.pl.

CEL IMPREZY

 • Popularyzacja biegów masowych oraz biegania jako najprostszej formy ruchu.
 • Kształtowanie pozytywnych postaw wobec aktywności ruchowej.
 • Promocja atrakcji turystycznych miejscowości Brzóza Królewska.
 • Integrowanie grup społecznych.

TERMIN, TRASA, DYSTANS:

 • 18 czerwca 2016, godz. 10:30,
 • 1 pętla, 13,3 km w terenie leśnym,
 • Start i meta – teren zalewu w Brzózie Królewskiej (GPS: 50°14’23.1″N 22°19’15.9″E)
 • Nawierzchnie w 95% stanowić będą ubite drogi leśne.
 • Pomiar czasu – elektroniczny, z wykorzystaniem chipów zwrotnych. Chipy będą wydawane nieodpłatnie w biurze zawodów przy weryfikacji wraz z pakietem startowym w sobotę, 18 czerwca 2016 r. w godz. 08:30 – 10:00.
 • Trasa będzie oznakowana co 1 km.
 • Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 150 minut. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w regulaminowym czasie zobowiązani są do opuszczenia trasy.

BIURO ZAWODÓW, SZATNIE, DEPOZYTY:

 • Adres biura zawodów oraz depozytów: teren zalewu w Brzózie Królewskiej.
 • Pozostawienie i odbiór depozytów odbywać się będzie na podstawie numeru startowego.
 • Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie organizator nie odpowiada.

UCZESTNICTWO:

 • W biegu głównym prawo startu mają zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat. Osoby te mogą startować w biegu za okazaniem pisemnej zgody prawnego opiekuna.
 • Limit uczestników biegu wynosi 350 osób.
 • Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 czerwca 2016 roku.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń lub z innych niezależnych od organizatora powodów.
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu oraz okazanie dokumentu tożsamości, celem weryfikacji danych osobowych.
 • Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność.
 • W biegu uczestniczyć mogą tylko obywatele krajów Unii Europejskiej.

KLASYFIKACJA:

 • Klasyfikacja Generalna Kobiet i Mężczyzn,
 • Klasyfikacja w Kategoriach Wiekowych Kobiet i Mężczyzn (nagrody nie dublują się):

 

Mężczyźni: Rocznik: Kobiety:
M16 16-29 lat (2000-87) K16 16-29 lat
M30 30-39 lat (1986-77) K30 30-39 lat
M40 40-49 lat (1976-67) K40 40-49 lat
M50 50-59 lat (1966-57) K50 50-59 lat
M60 60-69 lat (1956-47) (1956 i starsze) K60 60 lat i więcej
M70 70 lat i więcej (1946 i starsi)

ZGŁOSZENIA, OPŁATY:

 • Zapisy i opłaty do biegu odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie http://timekeeper.pl
 • Uczestnicy biegu na 13 km zobowiązani są do wpłacenia wpisowego:
 • 30 zł – przy wpłacie na konto do dnia 05 czerwca 2016 r.
 • 40 zł – przy wpłacie na konto do dnia 15 czerwca 2016 r.
 • W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz rok urodzenia.
 • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę.

NAGRODY:

 • Organizator dla najlepszych zawodników przewiduje pamiątkowe statuetki oraz w przypadku pozyskania sponsorów nagrody rzeczowe.
 • W klasyfikacji Generalnej Kobiet i Mężczyzn – miejsca I-III.
 • Każdy uczestnik biegu otrzyma numer startowy z agrafkami, dyplom uczestnictwa, ciepły posiłek, wodę na trasie i na mecie oraz upominki od sponsorów, a zawodnicy, którzy ukończą bieg, pamiątkowy medal. Pakiet startowy, w przypadku pozyskania sponsorów może zostać zwiększony.

UWAGI KOŃCOWE:

 • Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.
 • Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.
 • Bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Organizator zapewnia opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy.
 • Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.
 • Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 • Kontakt: Mariusz Nycz, Tel. 506-155-078, mnycz@brzozakrolewska.pl
 • Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek na piersiach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
 • Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów do 30 minut po jego zakończeniu. Przy składaniu protestu należy wpłacić kaucję w wysokości 200 zł. W przypadku nieuwzględnienia protestu kaucja nie podlega zwrotowi. Protest będzie rozpatrywany przez Dyrektora Biegu oraz Sędziego Biegu.

Oświadczenie uczestnika biegu:

 • Uczestniczę w biegu „Tropem Brzózańskiego Wilka” świadom czyhających zagrożeń i na własne ryzyko.
 • Jestem świadomy, iż mój udział w biegu „Tropem Brzózańskiego Wilka” może narazić mnie na utratę zdrowia lub życia.
 • Zabezpieczę się wszelkimi możliwymi sposobami od ryzyka utraty zdrowia lub życia związanego z moim uczestnictwem w biegu „Tropem Brzózańskiego Wilka”.
 • Zwalniam z wszelkiej odpowiedzialności organizatora Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzóza Królewsk, a także kierownictwo, administratorów, osoby odpowiedzialne wg kompetencji, urzędników, wolontariuszy, świadczeniodawców na wypadek strat, zranień, utraty zdrowia lub życia, lub szkód związanych z moim uczestnictwie w biegu.
 • Zgadzam się, aby wszystkie spory i kontrowersje związane z biegiem „Tropem Brzózańskiego Wilka” rozstrzygał Komitet Organizacyjny, którego postanowienia są definitywne i obowiązujące. Nie będę wnosić żadnych spraw, nie będę rozpoczynać żadnej procedury sądowej i nie będę żądać żadnego zadośćuczynienia przed sądami.
 • Zgadzam się na filmowanie mnie, na fotografowanie mnie, na wykorzystywanie moich danych obecnie i w przyszłości przez organizatorów biegu „Tropem Brzózańskiego Wilka” dla potrzeb klasyfikacji i promocji.

Kontakt

Więcej informacji:

mnycz@brzozakrolewska.pl

tel. 506 155 078